A kaméleon kövek és a kaméleon kereskedők

A kaméleon ember egy hazug, bizalomra nem érdemes ember,érdekei szerint változtatja a véleményét, belesimul a környezetbe,megtéveszt. Nem könnyű azonnal beazonosítani.Amit szóban közölt, azt letagadja, nincs lelkiismerete, mesterienelaltat minden gyanút, és szemrebbenés nélkül átver.  

Éppen befejeztem A kaméleon és a kaméleon kövek c. előzőírásomat, amikor megszólalt a telefonom. Egy fiatal nő szerettevolna megnézetni külföldön, nyári szabadsága alatt vásárolt ékszergarnitúráját.A 14 K jelzésű arany ékszergarnitúra – medál, fülbevaló pár,gyűrű és karkötő – apró, briliáns csiszolású gyémántokkal ésszínes nagyméretű kövekkel volt ékesítve (1. ábra). Az ékszergarnitúraminden egyes darabjához tartozott gyártói garancia,certifikát is.

A papírokat látva, első kérdésem az volt:– Törökországban járt, magyar utazási iroda általszervezett úton?– Igen, és fakultatív programként elvittek egy ékszergyárba.Szokványosnak mondható történet. A meglátogatottékszergyárban, miután a gyanútlan vevőkiválasztotta és lealkudott az ékszer árából, csakelőleget kérnek, fénymásolatot készítenek a vevőútleveléről, a vételár fennmaradó hányadát pediga megadott bankszámlájukra kérik. Az ügyfelema 2500 eurót kifizette a helyszínen, és a fennmaradó4000 eurós összeget pár napon belül kellettvolna átutalni a gyárnak. Ilyenkor figyelmeztetniszoktam az ügyfeleket, hogy reklamálni csak amennyiséget és a minőséget lehet, az árat pedignem. De a mennyiséget és a minőséget is csakakkor, ha azok a tanúsítványon egyértelműen felvannak tüntetve.Az ékszerekhez csatolt certifikátokon azonbannem szerepeltek központi kövek. Az ügyfelemneka gyárban ezt azzal magyarázták, hogy csaka gyémántokat kötelesek feltüntetni, a színes drágaköveketpedig sem feltüntetni, sem besorolninem kell. Ezen igen csodálkoztam.– És miként adták el a színes köveket? – kérdeztemén– Zultanitként – mondta az ügyfelem.Rápillantottam az ékszerekre és 100%-os bizonyossággalkijelentettem, hogy ezek a kövek nemzultanitok, de hogy mik, az majd a vizsgálatoksorán kiderül.Az ékszerben lévő kövek IR törésmutató értéke2,10–2,20. A mikroszkópos vizsgálatban a kövekfelületén lévő néhány apró kagylós törésen kívülsemmi természetes zárvány nem volt a kövek belsejében.A rövid hullámhosszú UV-fénnyel valógerjesztéskor a kövek nagyon erős, zöldes színűfluoreszcenciát mutattak. A kövek enyhe színváltóeffektussal rendelkeztek, fehér nappali fénybenvilágos levendulaszínűek, az izzó lámpa fényébenpedig megerősödött a rózsaszín. A garnitúra összes színes köve teljesen egyforma volt, ezért agyűrűben lévő követ nagyon óvatosan kiszedtüka karmos foglalatból és a hidrosztatikus mérlegenmegmértük a specifikus sűrűséget. 5,5 g/cm3 értéketmértünk, a kő tömege pedig 6,65 ct volt.Ily módon bebizonyosodott, hogy az ékszergarnitúraösszes központi színes köve nem zultanit,hanem színváltó kubikus cirkónia műtermék.Mivel az ékszerekhez csatolt tanúsítványokon aszínes kövek nem is szerepeltek, nehéz lett volnareklamációt indítani az eladó felé. Ügyfelem hiábaállította, hogy több útitársa tanúja volt annak,hogy a köveket zultanitként mutatták be, ezt bebizonyítaniszinte lehetetlennek látszott.

A hölgy azonban nem adta fel, és levelezésbekezdett a gyártóval, közölte, hogy amíg nemkapja meg az ékszerekre vonatkozó teljes információttartalmazó garancia-certifikátokat, addignem utalja át a fennmaradó összeget. Pár napmúlva postafordultával megérkeztek az új certifikátok.Ezek szerint mindegyik központi kőzultanit, a kövek tömege a medálban 1,98 ct, afülbevaló párban 3,96 ct, a karkötőben 1,38 ct ésa gyűrűben 1,98 ct (2. ábra).Az eladó még arra sem vette a fáradságot, hogya közölt tömegeket a kövek méretéhez igazítsa.Így például a gyűrűben lévő kő mérete 10,01–10,02x6,05 mm. A tanúsítványban megadott tömegepedig 1,98 ct. Ha ez a kő zultanit lenne, akő méreteivel tömege cca. 4,2 ct lenne. Az 1,98ct tömegű, kerek módosított briliáns csiszolásúzultanit kő átmérője – 65%-os kőmagassággalszámolva – 7,5 mm lenne. És végül milyen értékekrőlis van szó? A 3,00–4,99 ct tömegű zultanitbeszerzési világpiaci ára 1125 USD/ct, azaz4,2 ct tömegű kő értéke 4725 USD lenne, míga 10 mm átmérőjű színváltós cirkónia 4 USDdarabáron szerezhető be.A szándékos megtévesztés ténye egyértelmű.Ilyenkor a vásárlónak két lehetősége van: elállnia vásárlástól és visszakapni a pénzt, vagybüntetőjogi feljelentést tenni és bíróság elévinni a dolgot. A programokat szervező utazásiirodák felelőssége is nehezen bizonyítható,hiszen az iroda és az idegenvezetők nembiztos, hogy tudatában vannak annak, hogyátverik az utasaikat.Törökország nem igazán a drágaköveiről híres,de azért ott is vannak drágakőlelőhelyek. Kvarcok,dendrit és florisztikai agátok, kalcedonok,jet, bíbor jade. A legértékesebb és a leghíresebbkövük az ékszer minőségű színváltó diaszpor,vagyis kereskedelmi nevén a zultanit. A követaz oszmán birodalom 36 szultánjának tiszteletérenevezték zultanitnak, és szomorú tény,hogy éppen Törökországban adják el a legtöbbetaz arany ékszerekbe is beépített zultanit-utánzatokból.

ZULTANITA
zultanit kereskedelmi neve a diaszpornak. A diaszpor ásványt(AlO(OH), alumínium-hidroxid) még 1801-ben fedezték fel, decsak 1977-ben fazettázták drágakőként. 2006-ig csupán a gyűjtőkköve volt, most már sok ékszer készül vele, főleg Törökországban,hiszen ott található a drágakő minőségű diaszpor egyetlen lelőhelye.Pasztell, kissé gyöngyház fényű, úgynevezett földszínekbenpompázó kő, fehér fényben világos olívazöld, sárgászöld színű, azizzólámpa fényében pedig púderszín, piros ribizli színárnyalataitmutatja meg. Rombos rendszerben kristályosodik, kéttengelyű pozitívoptikai jelleggel, törésmutató értéke 1,702-1,750. Kéménysége6,5-7, könnyen és tökéletesen hasad, allokróm, izomorf kationkénttartalmazhat Fe-Mn-Cr-ot is. Nagyon ritkán „macskaszem” hatássalis található. Utánozzák színváltó üveggel és kubikus cirkóniával is. Aszíne miatt összetéveszthető az andaluzittal.